Arbeidsrecht Nederland
Uw advocaat in Alphen Aan Den Rijn!
0172 - 79 90 59

Uw Arbeidsrecht advocaat in Alphen Aan Den Rijn

Heeft u een arbeidsrecht advocaat nodig in Alphen Aan Den Rijn? Wij zijn gespecialiseerd in zaken die betrekking hebben op de relatie tussen werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht komt om de hoek kijken bij allerlei problemen in de werksfeer. Dreigt er bijvoorbeeld een conflict met uw baas? Of zet u vraagtekens bij uw arbeidscontract? Het is verstandig om in zulke situaties een arbeidsjurist in te schakelen. De gevolgen van een conflict kunnen namelijk grote gevolgen hebben. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten voordat u zelf actie onderneemt om controle te houden over de uitkomst. Wij bieden u deskundig juridisch advies op het gebied van arbeidsrecht. Maak direct een afspraak

Uw Arbeidsrecht advocaat in Alphen Aan Den Rijn

Heeft u een arbeidsrecht advocaat nodig in Alphen Aan Den Rijn? Wij zijn gespecialiseerd in zaken die betrekking hebben op de relatie tussen werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht komt om de hoek kijken bij allerlei problemen in de werksfeer. Dreigt er bijvoorbeeld een conflict met uw baas? Of zet u vraagtekens bij uw arbeidscontract? Het is verstandig om in zulke situaties een arbeidsjurist in te schakelen. De gevolgen van een conflict kunnen namelijk grote gevolgen hebben. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten voordat u zelf actie onderneemt om controle te houden over de uitkomst. Wij bieden u deskundig juridisch advies op het gebied van arbeidsrecht. Maak direct een afspraak

Waarom onze advocaten?

  • Goed opgeleid en ervaren
  • Advies op maat
  • Uw belangen centraal
  • Deskundig en betrouwbaar

Klantbeoordeling Fons Lonten

"Mijn ontslag kwam als een verrassing voor mij. Hierdoor wisten zowel ik als mijn werkgever niet zo goed meer hoe we met de situatie om moesten gaan. Samen met een arbeidsrecht mediator van Arbeidsrecht Nederland zijn we in gesprek gegaan en uiteindelijk zijn beide partijen er goed uit gekomen."

- Fons Lonten
 
Contractenrecht

Contractenrecht

Wilt u voor een werknemer een arbeidscontract opstellen? Dan krijgt u te maken met een specifiek onderdeel van het burgerlijk recht. U moet zich houden aan het contractenrecht.

In een arbeidscontract worden de rechten en plichten van werkgever en werknemer vastgelegd. De arbeidsovereenkomst legt uit wat de arbeid precies inhoudt. Daarnaast worden bijvoorbeeld contractduur, beloning en voorwaarden voor beëindiging gespecificeerd.

Gaat u samenwerken met een andere ondernemer? Of wilt u een ZZP’er op uw project zetten? U kunt dan het beste een samenwerkingsovereenkomst opstellen.

Met een advocaat contractenrecht zorgt u ervoor dat al uw contracten juridisch in orde zijn. Wij ondersteunen u met alle kwesties op het gebied van contractenrecht.

 
Ontslagrecht

Ontslagrecht

In het ontslagrecht zijn regels opgenomen die de rechten en plichten van de werknemer en werkgever vastleggen bij ontslag. Een ontslagspecialist kan de regels in het ontslagrecht voor u verduidelijken. Zowel werkgever als werknemer weten zo wat hun rechten bij ontslag zijn. In het beste geval komen zij er samen uit. De arbeidsovereenkomst wordt dan met wederzijds goedvinden beëindigd. Wanneer er geen overeenstemming is kunnen beide partijen een ontslagprocedure starten.

Zo mag u niet zonder goede reden ontslagen worden. Deze en andere strenge regels zijn vastgelegd in het ontslagrecht om de werknemer te beschermen. Door het UWV of de kantonrechter wordt altijd een preventieve toets uitgevoerd. Zij controleren of aan alle regels is voldaan bij het verbreken van het dienstverband. Wanneer er sprake is van een conflict doet u er goed aan een advocaat in te schakelen.

 
Dreigend ontslag

Dreigend Ontslag

Vermoedt u een mogelijk ontslag? Bepaalde signalen kunnen duiden op een dreigend ontslag. Zo kan een bedrijf een nieuwe koers inslaan waarbinnen u geen plek heeft. Een nieuwe werknemer heeft wellicht meer competenties dan u. Ook een veranderende relatie met uw baas kan zorgwekkend zijn.

In sommige gevallen geeft uw werkgever al een duidelijk teken. Hij of zij geeft u een officiële waarschuwing voor ontslag. Zo’n waarschuwing is erg vervelend. Het is echter van belang om professioneel te blijven, zodat u de situatie zoveel mogelijk zelf in de hand houdt.

Doe dit bijvoorbeeld met een reactie in een aangetekende brief. Door een onderbouwd verhaal terug te sturen wordt ook uw kant van het verhaal belicht in een eventueel dossier.

Juridisch advies kan van grote waarde zijn bij een dreigend ontslag. Een deskundige kan al uw vragen beantwoorden. Zo kunt u uw positie verbeteren en bent u voorbereid als het potentiële ontslag volgt.

 
Ontslag werknemer

Ontslag werknemer

U kunt als werknemer om allerlei redenen ontslagen worden. In veel situaties wordt u echter door de wet beschermd.

Ontslag bij een vast contract is in sommige gevallen mogelijk. De werkgever moet dan wel een ontslagvergunning hebben. Daarvoor moet hij aan het UWV duidelijk maken waarom ontslag noodzakelijk is. Voor ontslag bij ziekte geldt hetzelfde.

Een onterechte reden voor ontslag is bijvoorbeeld het feit dat u zwanger bent of wilt worden. Een ontslag wanneer u zwanger bent is alleen in speciale gevallen mogelijk. Uw recht op zwangerschapsverlof blijft altijd bestaan.

Ontvangt u als werknemer ontslag tijdens ziekte of zwangerschap? Grote kans dat dit bij de rechtbank kan worden aangevochten. Wij staan klaar voor iedere ontslagzaak in Alphen Aan Den Rijn.

Ambtenarenrecht
Bij het ontslag van een ambtenaar moet rekening worden gehouden met het ambtenarenrecht. Dit rechtsgebied is vergelijkbaar met het arbeidsrecht. Het bevat echter specifieke regels voor de arbeidsverhouding van de ambtenaar.

 
Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is de meest directe aanpak. Er is geen sprake van een opzegtermijn: het arbeidscontract is per direct beëindigd. U krijgt geen loon meer. Indien het ontslag terecht is krijgt u zelfs geen WW-uitkering. Het ontslag op staande voet is dus erg ingrijpend. Juist daarom zijn er strenge regels voor opgesteld. Zo moet er een dringende reden zijn. Het gedrag van de werknemer is dan zo ernstig dat een normaal ontslag niet volstaat. Ook moet het ontslag direct gegeven worden na het incident. De dringende reden moet op datzelfde moment duidelijk gemaakt worden.

Wat te doen bij ontslag op staande voet?
Onze juridisch adviseur kan inschatten of het ontslag juist is. Heeft u vermoedelijk onterecht ontslag op staande voet gekregen? Het is verstandig om dan juridische hulp in te schakelen. De rechter kan het ontslag ongedaan maken, mits er binnen twee maanden een verzoekschrift is ingediend. Wij helpen u om het ontslag aan te vechten.

 
Hulp bij ontslag

Hulp bij ontslag

Wat moet u doen als u ontslagen wordt? In veel gevallen ontvangt u een ontslagvoorstel van uw werkgever. Het is verstandig om niet te snel te tekenen. Het ontslag is na tekening namelijk direct een feit. Wellicht heeft u na controle nog vraagtekens bij de voorgelegde overeenkomst. Schakel bij twijfel altijd professionele hulp in.

Onterecht ontslag?
Juridisch advies is dan vrijwel altijd noodzakelijk. Als u het niet eens bent met het ontslag (op staande voet) moet u dit kenbaar maken. Een advocaat arbeidsrecht ondersteunt u hierbij. Neem contact met ons op voor rechtsbijstand bij ontslag. Wij starten waar nodig een procedure.

 
Onterecht ontslag aanvechten

Onterecht ontslag aanvechten

Na een ontslag ziet uw situatie er vaak minder rooskleurig uit. Wanneer u van mening bent dat de ontslagprocedure niet op een correcte manier is afgehandeld of denkt onterecht ontslagen te zijn kunt u juridische hulp inschakelen. De regels in het ontslagrecht zijn hierin bepalend. Uw werkgever moet natuurlijk een goede reden hebben voor uw ontslag. Zo kan het voorkomen dat u te vaak ziek bent. Uw gedrag kan onbehoorlijk zijn, of uw functioneren onvoldoende. Er zijn echter ook genoeg ongeldige redenen aan te wijzen.

Heeft u het gevoel dat de onderbouwing van uw ontslag onvoldoende is? Dan kunt u het ontslag (op staande voet) aanvechten. Samen met ons staat u sterk.

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht veranderd. Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van de regel ‘kennelijk onredelijk ontslag’. U kunt via deze weg geen ontslagvergoeding meer claimen. In vrijwel alle gevallen heeft u nu recht op een transitievergoeding. Hiermee wordt bij onterecht ontslag de zoektocht naar een nieuwe baan makkelijker.

 
Arbeidsconflict

Arbeidsconflict

Vaak is een arbeidsconflict de aanleiding voor een negatieve werksfeer. Problemen op het werk kunnen funest zijn voor uw functioneren. Oorzaken kunnen sterk uiteenlopen. Variërend van kleine pesterijen tot ruzie met je baas, of zelfs seksuele intimidatie op de werkvloer.

Het is van groot belang dat u op zoek gaat naar hulp bij een arbeidsconflict. Een conflict met een werkgever of leidinggevende kan grote gevolgen hebben.

In veel gevallen worden persoonlijke problemen meegenomen naar de werkvloer. Zo kunt u slachtoffer worden van frustraties die op u worden afgereageerd. Conflicten en intimidatie op het werk moeten serieus genomen worden.

Heeft u problemen op het werk door bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten? Maak een afspraak om snel tot een oplossing te komen. Wij staan bij ieder arbeidsconflict in Alphen Aan Den Rijn voor u klaar.

 
Arbeidsrecht mediation

Mediation arbeidsrecht

Wanneer er sprake is van een probleem in de werksfeer wordt dit bij voorkeur intern opgelost. Mediation biedt een uitkomst bij een arbeidsconflict. Met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar gaan beide partijen het gesprek aan. Het doel is om er samen uit te komen. Zo kunnen vervelende juridische stappen voorkomen worden.

Arbeidsmediation wordt breed toegepast. Bij een conflict met een zakelijke relatie kunt u gebruik maken van business mediation. In andere gevallen zorgt een mogelijk ontslag voor problemen. Hierbij biedt exit mediation uitkomst.

Kies bij uw arbeidsconflict voor een mediatior. Onze deskundige bemiddelaar zoekt met beide partijen naar een oplossing die iedereen tevreden maakt.

 
Salaris niet betaald

Salaris niet betaald?

Uw cao of arbeidsovereenkomst bepaalt wanneer uw loon uitbetaald dient te worden. Het kan voorkomen dat loonuitkering te laat plaatsvindt. Pas op de derde werkdag na de betaaldatum is er een probleem. U maakt dan automatisch aanspraak op verhoging. Deze boete voor de werkgever kan oplopen tot 50% van uw loon. Bovendien wordt er rente gerekend over de dagen na de betaaldatum.

Betaalt de werkgever uw loon niet?
Wanneer uw salaris niet is uitbetaald moet altijd eerst contact worden gezocht met de werkgever. Dit kan telefonisch of via e-mail gebeuren. Waar nodig moet een aangetekende brief verstuurd worden. Betaalt de werkgever nog steeds niet? Dan wordt het tijd om juridische hulp in te schakelen. Onze advocaat in Alphen Aan Den Rijn kan voor u een procedure aangaan.

 
Ontslag personeel

Ontslag geven

Personeel ontslaan is vervelend, maar in sommige gevallen noodzakelijk. Als u een werknemer wilt ontslaan volgt u de procedure via het UWV of de kantonrechter. Om toestemming te krijgen moet u aan verschillende eisen voldoen. Wij kunnen u hierin adviseren.

Zieke en zwangere werknemers genieten extra ontslagbescherming. Een zieke werknemer kunt u bijvoorbeeld niet gemakkelijk ontslaan. Een ontslag tijdens de eerste twee jaar van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid gebeurt alleen bij hoge uitzondering. Hetzelfde geldt voor het ontslaan van een werknemer tijdens zwangerschap.

Wilt u een werknemer met een vast contract ontslaan? Of wilt u weten hoe u iemand op staande voet kunt ontslaan? Neem contact op met ons advocatenkantoor om juridisch advies in te winnen wanneer u iemand ontslag wilt geven. Zo voorkomt u dat het besluit in de rechtbank eenvoudig aangevochten kan worden. Wij zorgen ervoor dat aan alle regels wordt gedacht.

Waarom onze advocaten?

  • Deskundig advies
  • Uitstekend bereikbaar
  • Ervaren advocaten
  • Persoonlijk en betrokken

Contactgegevens

Arbeidsrecht Nederland
Regio Alphen aan den Rijn

0172 - 79 90 59

Afspraak inplannen

Via het afspraakformulier kunt u direct een afspraak maken met één van onze arbeidsrecht advocaten.

Wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om de mogelijkheden te bespreken voor de door u opgegeven voorkeursdata.